• Lyshøjs telt & serviceudlejning
  • Lyshøjs telt & serviceudlejning

VORES YDELSER

Det kan vi tilbyde

Teltudlejning

Vi har telte i mange størrelser, velegnet til mange formål. Teltene er hvide, og de har forskellige typer af tage.

Telte på skrå terræn

Vi har gennem årene udviklet et system, så vi kan tilbyde opsætning af telte på skrå terræn, dvs. vi opbygger gulvet, så det er plant. Hvis ikke andet er aftalt følger gulvet terrænnet.

Prisen for telt leje afhænger af type med eller uden gulv, derfor anbefaler vi, at I kontakter os mht. udregning den rigtige pris til Deres arrangement.

Vi tilbyder 2 forskellige muligheder for opsætning af telt.

  • 1. Vi leverer, opsætning og nedtagning foretages af Lyshøj.
  • 2. Vi leverer, De hjælper med opsætning og nedtagning.

Serviceudlejning

Vi udlejer alt indenfor service samt bord og stole. Vi anbefaler, at De besøger vores udstilling, så vi i samarbejde kan finde frem til lige det, De tænkte på, da De planlagde festen.

Levering af service

Det, vi leverer ud, er klar til brug. (det vil sige, De behøver ikke at rengøre det lejede før brug). Vi anbefaler, at De gennemgår det lejede service, når vi leverer det, for at rette evt. fejl.

Duge og servietter

Duge og servietter anbefaler vi, at De bestiller 7 dage før brug pga. levering fra vaskeriet. Hvide duge og servietter er lagervarer.

Totalarrangement

Med TOTALARRANGEMENT er De garanteret en optimal service, hvor vi varetager alt lige fra mad, personale, oprydning mv.. Uanset om det er store eller små arrangementer, kan Marianne Ploug naturligvis træde til med masser af gode råd og vejledning, der kan få arrangementet til at forløbe let og smertefrit.

Opvask og levering

Opvasken er en del af vores kvalitets program, derfor er den obligatorisk. For at kunne leve op til de stadigt stigende krav, har vi i dag tunnelvasker med dertil hørende vandbehandlingsanlæg.
Tunnelvaskeren er indrettet på den måde, at forvask og slutskyl er mekanisk adskildt.
Slutskyllet er et duoskyl, hvorved man sikrer at tempeturen altid er 95 gr.c, dette er for at sikre sig, at der ikke er nogen bakterier på servicen. Dansk lovgivning kræver slutskyl på 92 gr. c.

Vandbehandlingsanlægget

Vandbehanlingsanlægget er et mekanisk system, hvor man under højt tryk sender vandet igennem et filter, hvorefter kalk og mineraler er fjernet. Det betyder et reduceret forbrug af kemikalier, så vi skåner naturen. Vi tilbyder gerne opvask af Deres eget service, her tænker vi specielt på haller, hoteller og lignende.