Opvask

Opvask er en del af vores kvalitetsprogram. Der betales altid for opvask.

For at kunne leve op til de stadigt stigende krav har vi i dag tunnelvasker med dertilhørende vandbehandlingsanlæg. Tunnelvaskeren er indrettet på den måde, at forvask og slutskyl er mekanisk adskilt. Slutskyllet er et duoskyl, hvorved man sikrer at temperaturen altid er 95 grader. Dette er for at sikre sig, at der ikke er nogen bakterier på servicen. Dansk lovgivning kræver slutskyl på 92 grader.

Vandbehandlingsanlægget
Vandbehandlingsanlægget er et mekanisk system, hvor man under højt tryk sender vandet igennem et filter, hvorefter kalk og mineraler er fjernet. Det betyder et reduceret forbrug af kemikalier, så vi skåner naturen. Vi tilbyder gerne opvask af Deres eget service. Her tænker vi specielt på haller, hoteller og lignende.

Levering:

Vi vil gerne levere det lejede
Det er muligt at hente selv, i så fald skal det lejede transporteres forsvarligt. Stole skal stå op under transport, og alt skal være fastgjort.

Til vejen eller fortov. Vanskelige leveringsforhold aftales over telefon

TOP