• Lyshøjs telt & serviceudlejning
  • Lyshøjs telt & serviceudlejning

VORES BETINGELSER

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at ringe eller skrive.

Lejebetingelser

Den aftalte leje er altid 1 gang brug, hvis ikke andet ar aftalt. Ødelagte eller bortkomne ting erstattes med nypris.

Betaling netto kontant 8 dage, hvis ikke andet er aftalt.
Ved manglende betaling opkræves gebyr og renter efter gældende regler.

Specielt ved telt leje

Under storm og skybrud kan man ikke forvente at få teltet opsat. Force majeure. Såfremt teltet er opsat, er det Lyshøj, der afgør, om det er forsvarligt at benytte det. Ovenstående har vi aldrig været udsat for endnu.

Teltet skal være lukket, når det ikke benyttes. Demonterede sider skal monteres igen, inden I forlader teltet.

Såfremt der anvendes varmeovne i teltet, skal det være aftalt med Lyshøj teltudlejning. Brug af åben ild samt grill i nærheden af teltet er ikke tilladt. Der må ikke anvendes tape for opsætning af diverse plakater på teltdugen. Der må kun ophænges ting i spærrene, hvis det er aftalt med Lyshøj.

 

Regler og lovgivning

Regler og lovgivning vedr. telt. Det er en selvfølgelighed, at det vi opsætter er lovligt, samt at vores telte er godkendt til udlejning.

Såfremt at det ikke er vores levering anbefaler vi, at DE undersøger om det lejede
er godkendt, dette for Deres egen sikkerheds skyld.

Arrangementer på offentlig plads eller vej også privat vej kræver polities tilladelse.

Er De i tvivl, anbefaler vi at se nedenstående.

  • Telt over 50 m2 under 150 personer afsnit 1 + 2
  • Telt over 50 m2 over 150 personer afsnit 1 + 3

www.beredskabsstyrelsen.dk

Tekniske forskrifter for forsamlingstelte.